ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

مکان تبلیغات شما
مکان تبلیغات شما
مکان تبلیغات شما
بروز رسانی 
اذر
معاون مدیریت سایت

عشق نخستین گام به سوی خداست 

و تسلیم آخرین گام …. 

و این دو گام کل سفر است.

اذر
معاون مدیریت سایت

می‌خواهم کاری کنم که خدا

مرا ببرد توی لباس‌های تو

و تو

توی لباس‌های من

دنبال خودت بگردی…

اذر
معاون مدیریت سایت

مردم همه

تو را به خدا

سوگند می دهند

اما برای من

تو آن همیشه ای 

که خدا را به تو

سوگند می د هم.

اذر
معاون مدیریت سایت

وقتی میروی..

حواست باشد

حتما خدانگهدار بگویی!

تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد

آخر می دانی

خدا به هوای تو مرا رها کرده است…!


اذر
معاون مدیریت سایت

گنجشکانی که رد تو را دیروز

درخت به درخت

و خیابان به خیابان

دنبال کرده‌اند

خدا می‌داند چه دیده‌اند

که جیک‌شان دیگر

در نمی‌آید!

اذر
معاون مدیریت سایت

با بودنت

خدا هم هست

و زمین می‌چرخد به دور خورشیدی

که تویی


اذر
معاون مدیریت سایت

همه ذرات جان پیوسته با دوست

همه اندیشه ام اندیشه ی اوست

نمی بینم به غیر از دوست اینجا

خدایا! این منم یا اوست اینجا؟

اذر
معاون مدیریت سایت

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است

اذر
معاون مدیریت سایت

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی

نه چون کارت به جان آمد خدا از جان و دل خوانی

اذر
معاون مدیریت سایت

بی من تو چگونه ای، ندانم اما

من بی تو در آتشم، خدا داند و من

اذر
معاون مدیریت سایت

خداوندا

تمام حرف های جهان یک طرف

این راز یک طرف:

آیات شما

چه قدر، شبیه به لبخند اوست!

اذر
معاون مدیریت سایت

چشمان تو گل آفتابگردانند

به هر کجا که نگاه کنی،

خدا آنجاست …

اذر
معاون مدیریت سایت

با من از روشنی حرف می زنی

و از انسان که خویشاوند همه خداهاست

با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.

اذر
معاون مدیریت سایت

پدرم می‌گوید: کتاب!

و مادرم می‌گوید: دعا !

و من خوب می‌دانم

که زیباترین تعریف خدا را

فقط می‌توان از زبان گل‌ها شنید

اذر
معاون مدیریت سایت

وقتی خدا می خواست تو را بسازد،

چه حال خوشی داشت،

چه حوصــله ای !

این مـوهــا، این چشم هــا ….

خودت می فهمــی؟

من همه اینها را دوست دارم.