ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

بروز رسانی 
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.3.0 اپلیکیشن سایت که تا دقایقی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

 1. تغییرات گرافیک در کل برنامه
 2. تغییرات جزئی
 3. بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید ...

[لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.3.0 اپلیکیشن سایت که تا دقایقی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

 1. دریافت اطلاعیه های آنی و آنلاین از طرف ما بر روی نوتیفیکیشن (اعلان) موبایل شما
 2. فعالسازی یک نظرسنجی در اپلیکیشن
 3. تغییرات جزئی
 4. بهبود عملکرد سیستمی
منتظر آپدیت بعدی ما باشید ... [لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.2.8 اپلیکیشن سایت که تا دقایقی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

 1. غیر فعال شدن ثبت نام دو مرحله ای و ورود دو مرحله ای
 2. ویرایش قسمت آموزش کار با برنامه در منوی سایر بند (8) حتما رجوع شود.
 3. تغییرات جزئی
 4. بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید ... (0.2.9)

[لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.2.6 اپلیکیشن سایت که تا دقایقی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

 1. فعال شدن حالت افقی اپلیکیشن
 2. ویرایش قسمت آموزش کار با برنامه در منوی سایر بند (7) حتما رجوع شود - بدون نیاز به ثبت نام میتوانید رجوع کنید.
 3. تغییرات جزئی
 4. بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید ... (0.2.7)

[لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

قیمت افزونه های سایت شکسته شد.
به فروشگاه سایت مراجعه نمایید.

[لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.2.5 اپلیکیشن سایت که تا دقایقی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

 1. اضافه شدن حساب کاربری مجزا در اپلیکیشن ** توضیحات بیشتر در قسمت آموزش کار با برنامه در منوی سایر
 2. انتقال آخرین تغییرات اپلیکیشن به منوی سایر
 3. بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید ... (0.2.6)

[لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.2.4 اپلیکیشن سایت که تا ساعاتی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

تغییرات :

1) مناسب سازی جهت نابینایان عزیز و تنظیمات خوانایی برای کم بینایان عزیز

2) تنظیمات مطالعه در شب

3) حذف جشنواره

4) بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید... (0.2.5)

اگر پیشنهادی دارید میتوانید در نظرات یا خصوصی اطلاع دهید.

روزخوش. [لینک پیوستی]
سیستم اطلاع رسانی ایران نگاه
مدیر اطلاع رسان

تغییرات جدید در نسخه 0.2.3 اپلیکیشن سایت که تا ساعاتی دیگر در مارکت ها منتشر خواهد شد البته بدون درنگ این نسخه را میتوانید از خود سایت هم دانلود نمایید :

تغییرات :

1) آموزش کار با برنامه به بخش سایر مراجعه نمایید

2) اضافه شدن صفحه قوانین و مقررات استفاده از شبکه

3) اضافه شدن بخش جشنواره وب و موبایل ایران برای ثبت آراء کاربران

4) بهبود عملکرد سیستمی

منتظر آپدیت بعدی ما باشید... (0.2.4)

اگر پیشنهادی دارید میتوانید در نظرات یا خصوصی اطلاع دهید.

شب خوش.

[لینک پیوستی]