ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

بروز رسانی 
مریم

مریم

مریم

مریم

مریم

مریم

اذر
معاون مدیریت سایت

jqeyzjffdigx1y0img8p.jpg

هوای دلتنگی ام را

نسبتی عجیب دارد با زاویه نگاهم 

در دسترس چشمان که باشی 

هوا خوب است

دور از دسترس که می شوی ؛

باران می گیرد


اذر
معاون مدیریت سایت
ای جان

به چه زنده ای؟

که جانانت نیست


اذر
معاون مدیریت سایت

روی پیشانی بختم خط به خط چین دیده ام

بسکه خود را در دل آیینه غمگین دیده ام

مو سپیدم مو سپیدم موسپیدم مو سپید

گرگ باران دیده هستم، برف سنگین دیده ام

آه یک چشمم زلیخا آن یکی یعقوب شد

حال یوسف را ببینم با کدامین دیده ام؟

آشنا هستی به چشمم صبر کن، قدری بخند

یادم آمد، من تورا روز نخستین دیده ام

بیستون دیشب به چشمم جاده ای هموار بود

ابن سیرین را خبر کن، خواب شیرین دیده اماذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت
گاهی سکوت 

یعنی اما

یعنی اگر

یعنی هزار و یک دلیل 

که " دل " میترسد بلند بگوید 

vf97cs3518n7o4yl9la0.jpg

اذر
معاون مدیریت سایت
fojwdsmhtgir1v87359h.png


روزی که ترا ببینم آدینه ماست
هر روز به دولتت به از دینه ماست

گر چرخ و هزار چرخ در کینه ماست
غم نیست چو مهر یار در سینه ماست
مولانا

اذر
معاون مدیریت سایت
آدمهای بزرگ قامتشان بلندتر نیست ، 
خانه شان بزرگتر نیست ، 
ثروتشان هم بیشتر نیست ... 

آنها قلبی بزرگ و نگاهی مهربان دارند ... ☺

HM-20138093020284318921404902042.7233.jp

اذر
معاون مدیریت سایت

باده یِ عشق   و محبت    ز سبویی    دگر    است

آب   این    باغ    فرح بخش     ز جویی    دگر  است

نه عجب   گر دل من     برد     به سوی   تو  نماز

قبله   دانی   که به   هر شهر    ز سویی    دگر  است


ywyq5vgoqy1qzonou0aa.png

اذر
معاون مدیریت سایت
1xliihks88o3iqsgws2w.jpg


مردی که دهان دارد
اما حرف نمی زند
لب دارد
اما نمی بوسد
مردی که بینی اش هیچ چیز را نمی بوید
با گوش هایش چیزی را نمی شنود.
مردی
با چشمان غمگین
و بازوانِ بلند
که نمی داند
چگونه به آغوش بکشد.

مترسکی ست
که گنجشک های من را
فریب داده