ارسال مطلب افزودن لينک افزودن تصوير افزودن فايل

بروز رسانی 
اذر
معاون مدیریت سایت
چشمان خود را شست و شو بده جور دیگر ببین، زندگے را در نگاه روشن و زیباے خود بیافرین ! آنگونه ڪه می‌خواهی. اگر موج‌هاے حادثه و مشڪلات بزرگ تر شدند، اگر در سفر دریایے زندگیت تـوفان به پا شد، ...نمایش بیشتر

اذر
معاون مدیریت سایت
** آموخته ام زندگے همیشه عالے و ڪامل نیست، اما همیشه همانے ست ڪه تو میسازی... پس آن را به یادماندنے بساز و هرگز اجازه نده ڪسی خوشبختے تو را از تو بگیرد... ** ____

اذر
معاون مدیریت سایت
زندگے مثل یه اسب یاغے ڪه ما توان ڪنترلش نداریم پس پا به پاش باید دوید

اذر
معاون مدیریت سایت
معجزه این است ڪه هرچه داشته‌هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوے ، داراتر می‌شوے .. لئونارد نیموی ** ____

اذر
معاون مدیریت سایت
در دنیای مجازی با احساسات دیگران بازی نکنیم بعضیا فکر میکنن چون کسی نمیبینه؛به‌راحتےمیتونن دل انسانها رو بشکنن درحالی که غافل هستن خدای دنیای مجازی و واقعی یکیست

اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت
شب را دوستشب را دوست دارم

رازدار رازهایم است

رازهای پنهان

رازهاایی که جز غم کلمه ای جایگزین توصیف ان نیست

غمی که در سیاهی شب همرنگ اسمان شد

غمی سیاه و سرشار از انتقام

انتقام؟

ازچه چیزی؟ازچه کسی

نمیدانم پشت نمیدانم

فریادهای بی صدا و گریه های بی پایانم

در سیاهی شب خاموش میشود

در اخر....

انتقام شب


اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت
••|اَز قول••|اَز قول من خستہ به ‌ارباب بگویید
جز عشقِ‌ تو عشقے ‌به‌ دلم جاشدنی نیست #شب‌جمعه‌است‌هوایت‌نکنم‌میمیرم
.

اذر
معاون مدیریت سایت
وقت گرانبهاست با کسی تقسیم کن که‌ میدونه تو هم گرانبهایی.

اذر
معاون مدیریت سایت

اذر
معاون مدیریت سایت